Konsernijaosto, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

  • Konsernijaoston seuraava kokous pidetään Lappica Oy:ssä.
  • Konsernijaosto kävi keskustelun evästyksestä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n hallituksen jäsenten valintaan.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi