Koulutuslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

Perustelut

- Natja Uutelan lausunto Alakemijoen alueen palveluverkosta 29.5.2019.

- Aapo Erolan lausunto Alakemijoen alueen palveluverkkoselvitykseen 3.6.2019.

- Matias Korteniemen lausunto Alakemijoen alueen palveluverkkoselvitykseen 3.6.2019

- Taina Sohlmanin, Satu Seurujärven ja Susanna Ylitalon markaraportti 21.-26.4.2019 Turkin Alanyasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi