Koulutuslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Koulutuslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Koulutuslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua. Pöytäkirja julkaistaan maanantaina  17.6.2019  nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Timo Tolosen ja varalle Antti Väänäsen.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi