Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmisteluissa oleviin asioihin, asiat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

- Organisaatiouudistus, ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus
- Napapiirin moniotoimitalon hankesuunnittelu
- Koulutuslautakunnan ylimääräinen kokous pidetään keskiviikkona 12.6.2019 klo 8.15.

 

Päätös

Koulutuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi ja päätti pitää ylimääräisen kokouksen 12.6.2019.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi