Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Iltapäivätoiminnan toimijasopimukset 2019-2020 /Alakorkalo ja Rautiosaari

ROIDno-2019-1138

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Pöykiöniemi, iltapäivätoiminnan koordinaattori, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty 1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama selvitys.
Neuvotteluissa on lukuvuoden 2019–2020 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu Rovaniemen seurakunnan kerhot 14 x 1400 € / kuukausi, Rovalan Nuoret ry:n kerhot 19 x 1650 € / kuukausi, Rovaniemen 4H-yhdistyksen kerho 4 x 1650 € / kuukausi, Suomen Nuorisoseurat ry:n kerhot 4 x 1650 €/ kuukausi ja Rovaniemen seudun steinerkouluyhdistyksen kerho 2 x 1 650 €/ kuukausi.
Lukuvuonna 2019–20 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma on 674 500 euroa. Summaan ei sisälly maksuvapautusten korvaaminen toimijoille, joka on noin 41 000 euroa vuodessa.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy liitteiden 1-6 mukaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimijasopimukset.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Merkittiin, että Kai Väistö ja Risto Varis poistuivat kokouksesta klo 14.59.

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, iltapäivätoiminnan koordinaattori, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty 1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama selvitys.

Alakorkalon koulun iltapäivätoimintaan on tullut 7 hakemusta, joka on toimintasuunnitelman mukainen minimimäärä toiminnan aloittamiseksi. Toiminnan järjestämisestä vastaa Rovaniemen seurakunta. Aiemman käytännön mukaisesti huoltajia on pyydetty vahvistamaan iltapäivätoiminnan koordinaattorille sitoutumisensa iltapäivätoimintaan syyslukukauden 1.8.- 20.12.2019 ajaksi. Joulukuussa huoltajille tehdään uusi kysely, jossa tarkistetaan heidän sitoutumisensa toimintaan kevätlukukauden 2020 ajaksi.

Neuvotteluissa on Alakorkalon koulun syyslukukauden 2019 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu 1,5 x 1400 € / kuukausi. Syyslukukauden 2019 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma Alakorkalon koulun iltapäivätoiminnasta on 10 500 euroa.

Rautiosaaren koulun iltapäivätoimintaan on haettu paikkaa 10:lle iltapäivätoiminnan järjestämisen kriteerit täyttävälle oppilaalle. Toiminnan järjestämisestä vastaa Suomen Nuorisoseurat ry. Neuvotteluissa on Rautiosaaren koulun lukuvuoden 2019–2020 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu  2 x 1 650 €/ kuukausi. Lukuvuoden 2019–20 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma Rautiosaaren koulun iltapäivätoiminnasta on 33 000 euroa

Edellä mainittujen lukuvuonna 2019–20 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen summa on 43 500 euroa. Mikäli toiminta jatkuu Alakorkalon koulussa keväällä 2020, tehdään siitä uusi toimijasopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy liitteiden 1-2 mukaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimijasopimukset.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Ote koulutuspalvelut

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi