Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Hallinnon ja toimistoalan henkilökohtaiset lisät, 03.04.2019
§ 6 Psykologien henkilökohtainen lisä, 03.04.2019
§ 9 Varhaiskasvatuksen henkilökohtaiset lisät, 05.04.2019

Koulunjohtaja Kaukon koulu
§ 1 Luokanopettajan määräaikainen virka 28428114 / Kaukon koulu, 14.05.2019

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 44 Irtisanoutuminen vakanssi nro 71397012, 19.03.2019
§ 50 Irtisanoutuminen virasta 71397025, 26.03.2019
§ 73 Päätoimisen tuntiopettajan tehtävän nro 56400128 täyttäminen, 12.04.2019
§ 74 Lehtorin viran 26320008 täyttäminen, 12.04.2019
§ 80 Lehtorin viran 28420004 täyttäminen, 18.04.2019
§ 81 Lehtorin viran 71397012 täyttäminen, 18.04.2019
§ 82 Lehtorin viran 26320044 täyttäminen, 18.04.2019
§ 92 Tuntiopettajan tehtävän 56400144 täyttäminen, 10.05.2019

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 53 Konsultoivan erityisopettajan toimen (01425002) täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 25.04.2019
§ 54 Konsultoivan erityisopettajan toimen (01425003) täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 25.04.2019
§ 61 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170026 täyttäminen / Pöykkölän päiväkoti, 29.04.2019

Rehtori Muurolan peruskoulu
§ 3 Kotitalouden määräraikainen päätoiminen  tuntiopettaja (56400119) Muurolan peruskoulu, 29.04.2019

Rehtori Ylikylän koulu
§ 7 Luokanopettajan viran 28428221 täyttäminen määräaikaisesti / Ylikylän koulu, 09.05.2019
§ 8 Luokanopettajan viran 28428233 täyttäminen määräaikaisesti / Ylikylän koulu, 09.05.2019
§ 9 Luokanopettajan viran 28428142 täyttäminen määräaikaisesti / Ylikylän koulu, 09.05.2019
§ 10 Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus / Ylikylän koulu, 09.05.2019
§ 11 Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus / Ylikylän koulu, 09.05.2019

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Hankintapäätös:
§ 26 Optioiden käyttäminen koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden retkikuljetuksiin 2020-2021 , 03.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Koulunkäynninohjaajien lomauttaminen , 25.04.2019
§ 41 Taloussihteerien nimikkeen ja tehtävänkuvan muuttaminen, 13.05.2019
§ 42 Erityisasiantuntijan tehtävänkuvan ja nimikkeen muutos, 13.05.2019
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 30 Korkalovaaran-Karinrakan alueen kehitystyön ohjausryhmän ja työryhmän nimeäminen, 04.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Koulutuslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että koulutuslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Koulutuslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ja toimialajohtajan esityksen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi