Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin aluehallintoviraston päätös 11.4.2019 LAAVI/1471/2018

Lapin aluehallintoviraston päätös 11.4.2019 LAAVI/718/2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi