Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Iltapäivätoiminnan toimijasopimukset 2019-2020

ROIDno-2019-1138

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, iltapäivätoiminnan koordinaattori, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista, joiden mukaiseen toimintaan on siirrytty 1.8.2011. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama selvitys.
Neuvotteluissa on lukuvuoden 2019–2020 iltapäivätoiminnan toimijatueksi sovittu Rovaniemen seurakunnan kerhot 14 x 1400 € / kuukausi, Rovalan Nuoret ry:n kerhot 19 x 1650 € / kuukausi, Rovaniemen 4H-yhdistyksen kerho 4 x 1650 € / kuukausi, Suomen Nuorisoseurat ry:n kerhot 4 x 1650 €/ kuukausi ja Rovaniemen seudun steinerkouluyhdistyksen kerho 2 x 1 650 €/ kuukausi.
Lukuvuonna 2019–20 maksettavien toimijatukien neuvottelujen mukainen kokonaissumma on 674 500 euroa. Summaan ei sisälly maksuvapautusten korvaaminen toimijoille, joka on noin 41 000 euroa vuodessa.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy liitteiden 1-6 mukaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimijasopimukset.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Merkittiin, että Kai Väistö ja Risto Varis poistuivat kokouksesta klo 14.59.

Tiedoksi

Ote koulutuspalvelut

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi