Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 45 Siirtopäätös vakanssille 28428098, 20.03.2019
§ 54 Luokanopettajan viran 28428234 täyttäminen, 04.04.2019
§ 55 Luokanopettajan viran 28428225 täyttäminen, 04.04.2019
§ 56 Luokanopettajan viran 28428226 täyttäminen, 04.04.2019
§ 57 Luokanopettajan viran 28428229 täyttäminen, 04.04.2019
§ 58 Luokanopettajan viran 28428228 täyttäminen, 04.04.2019
§ 59 Luokanopettajan viran 28428023 täyttäminen, 04.04.2019
§ 60 Luokanopettajan viran 28428227 täyttäminen, 04.04.2019
§ 61 Luokanopettajan viran 28428005 täyttäminen, 04.04.2019
§ 62 Erityisluokanopettajan viran 10277027 täyttäminen, 04.04.2019
§ 63 Erityisluokanopettajan viran 10277024 täyttäminen, 04.04.2019
§ 64 Erityisluokanopettajan viran 10259006 täyttäminen, 04.04.2019
§ 68 Päätoimisen tuntiopettajan tehtävän nro 56400125 täyttäminen, 12.04.2019
§ 69 Päätoimisen tuntiopettajan tehtävän nro 56400101 täyttäminen, 12.04.2019
§ 70 Päätoimisen tuntiopettajan tehtävän 56400110 täyttäminen, 12.04.2019
§ 71 Lehtorin viran 26320117 täyttäminen, 12.04.2019
§ 72 Lehtorin viran 26320178 täyttäminen, 12.04.2019
§ 75 Lehtorin viran 26320088 täyttäminen, 12.04.2019

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 21 Nimikemuutos / Varhaiskasvatuspalvelut, 19.03.2019
§ 22 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110016, 19.03.2019
§ 23 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110115, 19.03.2019
§ 24 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110056, 19.03.2019
§ 25 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110031, 19.03.2019
§ 26 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110127, 19.03.2019
§ 27 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110187, 19.03.2019
§ 28 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110108, 19.03.2019
§ 29 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110148, 19.03.2019
§ 30 Vakinaistaminen päiväkotiapulaisen toimeen nro 43535009, 19.03.2019
§ 31 Vakinaistaminen päiväkotiapulaisen toimeen nro 43535081, 19.03.2019
§ 32 Vakinaistaminen päiväkotiapulaisen toimeen nro 39407155, 19.03.2019
§ 35 Nimikemuutos / Varhaiskasvatuspalvelut, 21.03.2019
§ 36 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen nro 26110066 täyttäminen / Saamenkielinen päivähoito, 02.04.2019
§ 37 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110224, 02.04.2019
§ 38 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110099, 02.04.2019
§ 39 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110096, 02.04.2019
§ 40 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170123 täyttäminen / Etelärinteen päiväkoti, 03.04.2019
§ 41 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 39407225 täyttäminen / Naavametsän päiväkoti, 03.04.2019
§ 42 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170060 täyttäminen / Napapiirin päiväkoti, 03.04.2019
§ 43 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170178 täyttäminen / Lapinrinteen päiväkoti, 03.04.2019
§ 44 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170157 täyttäminen / Vaaranlammen päiväkoti, 03.04.2019
§ 45 Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen nro 26170179 vakinaistaminen / Ounasjoen päiväkoti, 03.04.2019
§ 46 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170126 täyttäminen / Saarenputaan päiväkoti, 03.04.2019
§ 47 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170007 täyttäminen / Käpymetsän päiväkoti, 03.04.2019
§ 48 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170170 täyttäminen / Kivalonpuiston päiväkoti, 03.04.2019
§ 49 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 39407215 täyttäminen / Sahanperän päiväkoti, 03.04.2019
§ 50 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170181 täyttäminen / Yläkemijoen päiväkoti, 03.04.2019
§ 51 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170048 täyttäminen / Teerikallion päiväkoti, 08.04.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 52 Tutkimuslupa / Emmi Erkkilä ja Sofia Kuoksa, 16.04.2019

Rehtori Vaaranlammen koulu
Tilanvuokrauspäätös:
§ 1 Tilahakemus / Eeva-Maria Maijala, 28.03.2019

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Hankintapäätös:
§ 25 Optioiden käyttäminen tilausliikenteenä hoidettavien koulukuljetusreittien 1-38 järjestämisessä, 03.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Nimikemuutos / Varhaiserityiskasvatus, 18.03.2019
§ 20 Täyttölupa / Varhaiskasvatuspalvelut, 22.03.2019
§ 21 Iltapäivätoiminnan koordinaattorin nimikkeen muutos, 25.03.2019
§ 22 Sivistyspalveluiden hallintosihteerin nimikkeen muutos, 25.03.2019
§ 27 Täyttöluvat oppilashuolto, 04.04.2019
§ 28 Täyttölupa koulutuspalvelut, 04.04.2019
§ 29 Täyttölupa erityisasiantuntija, 04.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Koulutuslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että koulutuslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Koulutuslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi