Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin, asiat esitellään kokouksessa.

- Ounasvaaran lukion rehtori Risto Kuoksa kertoi lukion opetussuunnitelmasta.
- Rovaniemen markkinakiinteistöjen toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen esitteli Napapiirin monitoimitalon hankesuunnitelmaa.
- Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen kertoi arkkitehtuurikilpailutuksen järjestämisestä Napapiirin monitoimitalohankkeessa.
- Suunnittelupäällikkö Aku Raappana kertoi Ylikylän monitoimitalon liikennejärjestelyistä.
- Konsultti Hannu Virkkunen kertoi Alakemijoen alueen palveluverkkotarveselvityksen kuljetusreiteistä.
- TTU 2020, talousarvio, yt-menettely sekä organisaatiouudistus
- Jolangin tonttiasia
- Lyskan B1-kielen opetusjärjestelyt
- Lapin Kansan kirjoitus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Koulutuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi