Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 76 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Koulutuslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Koulutuslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua. Pöytäkirja julkaistaan maanantaina  1.7.2019 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Antti Väänäsen ja varalle Piia Hannin.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi