Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 85 Rovalan Setlementti ry:n lupahakemus aikuisten perusopetuksen järjestämiseksi

ROIDno-2019-2051

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungit ja kunnat järjestävät aikuisten perusopetusta aikuislukioissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, ammatillisen aikuiskoulutuksen tai perusopetuksen yhteydessä. Rovaniemen kaupungissa aikuisten perusopetus on järjestetty Rovaniemen aikuislukiossa iltaopetuksena. Aikuislukio toimii Lyseonpuiston lukion yhteydessä.

Aikuisten perusopetus jakaantuu kahteen vaiheeseen: alkuvaiheeseen ja päättövaiheeseen. Alkuvaihe jakaantuu lukutaitovaiheeseen (tarjottava 29 kurssia, joista opiskelijan suoritettava 27 kurssia) ja alkuvaiheen opintoihin (tarjottava 44 kurssia, joista opiskelijan suoritettava 38 kurssia). Päättövaiheessa on tarjottava 49 kurssia, joista opiskelijan on suoritettava 46 kurssia. Aikuisten perusopetuksessa on siten tarjottava yhteensä 122 kurssia, joista opiskelijan on suoritettava vähintään 111 kurssia.

Aikuisten perusopetusta on oikeutettu antamaan toimija, jolla on perusopetuksen järjestämislupa. Vain lukutaitovaihetta on mahdollista hankkia toiselta perusopetuksen järjestäjältä tai ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Aikuisten perusopetukseen ei ole kunnalla lakisääteistä velvoitetta. Jos kunta järjestää aikuisten perusopetusta, silloinkaan ei ole velvoitetta järjestää opetuksen kaikkia vaiheita.

Aikuisten perusopetus sopii hyvin Rovalan Setlementti ry:n ja sen alaisen Rovala-Opiston palvelukokonaisuuteen, mikä palvelee myös Rovaniemen kaupungin tavoitteita ja tarpeita hyvin. Rovala-Opiston kokemus kotouttamisesta antaa kokonaisvaltaisen kuvan oppilaiden tarpeista ja edesauttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Rovala-Opisto pystyy tarjoamaan tarvittavat opiskelun tukipalvelut. Opiskelu voidaan järjestää tehokkaasti, jolloin oppilaat edistyvät opinnoissaan ripeästi.

Rovaniemellä aikuisten perusopetus olisi järkevää keskittää Rovala-Opiston hoidettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta puoltaa Rovala-Opiston lupahakemusta aikuisten perusopetukseen.

Merkittiin, että Sanna Luoma poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

  • Sanna Luoma

Tiedoksi

Rovala

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi