Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 94 Koulupsykologin viran 23030003 täyttäminen, 20.05.2019
§ 95 Koulupsykologin viran 23030007 täyttäminen, 20.05.2019
§ 101 Koulukuraattorin toimen 22977007 täyttäminen, 24.05.2019
§ 108 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809074 täyttäminen, 31.05.2019
§ 109 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809064 täyttäminen, 31.05.2019
§ 110 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809070 täyttäminen, 31.05.2019
Muu päätös:
§ 32 Lukion tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020, 18.06.2019

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
Henkilöstöpäätös:
§ 65 Vakinaistaminen erityisavustajan toimeen nro 71740009, 20.05.2019
§ 66 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170123 täyttäminen / Etelärinteen päiväkoti, 20.05.2019
§ 67 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170171 täyttäminen / Pöykkölän päiväkoti, 20.05.2019
§ 70 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170105 täyttäminen / Pöykkölän päiväkoti, 23.05.2019

Rehtori Lapin musiikkiopisto
§ 2 Viulunsoiton opettajan viran nro 56400135 sijaisuuden täyttäminen , 20.05.2019

Rehtori Muurolan peruskoulu
§ 5 Määräaikainen eityisluokanopettajan (10277004) tehtävä  Muurolan peruskoulussa ajalle 1.8.2019-31.7.2020, 07.06.2019
§ 6 Määräaikainen tuntiopettajan (56400106) tehtävä  Muurolan peruskoulussa ajalle 5.8.2019-28.6.2020, 10.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Koulutuslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että koulutuslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Koulutuslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Saara Koikkalainen esitti, että koulutuslautakunta käyttää otto-oikeutta lukion tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020 päätökseen.

Tiina Outila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat toimialajohtajan esitystä sanovat jaa ja ne, jotka kannattavat Saara Koikkalaisen esitystä sanovat ei.

Äänestyksen tulos: kuusi (6) jaa ääntä (Lakkala, Kilpimaa, Kumpula, Rantala, Kivilahti, Tolonen) ja neljä (4) ei ääntä (Koikkalainen, Luoma, Outila, Väänänen)

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi