Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 88 Vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa

ROIDno-2019-2086

Valmistelija

 • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 13 §).

Vuorohoito on varhaiskasvatuksen lisäksi klo 18:00–06:00 tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Rovaniemellä vuorohoito on keskitetty kolmeen varhaiskasvatusyksikköön, joista yksi toimii ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Vuorohoitoyksiköt vastaavat lapsen epäsäännölliseen hoidontarpeeseen, joka johtuu huoltajien säännöllisestä vuorotyöstä. Vuorohoidon tarve arvioidaan aina tilannekohtaisesti, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Toiminnassa korostuu erityisesti pitkäjänteinen, johdonmukainen ja lapsen tarpeista lähtevä pedagoginen suunnittelu, toiminnan toteuttaminen ja arviointi. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikkina vuorokauden aikoina. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa siitä, että poikkeavista hoitoajoista huolimatta lapsen varhaiskasvatus etenee suunnitelmallisesti.

Vuorohoitoa määrittelemään on tarpeellista laatia vuorohoidon linjaukset, jossa määritellään käytänteet seuraaviin asioihin:

 • vuorohoidon vaihtoehdot
 • vuorohoito sijaishoitopaikkana
 • esiopetus vuorohoidossa
 • koululaiset vuorohoidossa
 • ruokailu vuorohoidossa
 • tuntiperusteinen varhaiskasvatus
 • hoitoaikavarausten ilmoittaminen
 • hoitoaikavarauksien toteutuminen
 • lapsen vapaat ja loma-ajat

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa, jotka tulevat voimaan 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi