Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 82 Ylikylän monitoimitalon taidehankinta

ROIDno-2018-961

Perustelut

Sivistyspalvelujen johtoryhmä ja investoinnin ohjausryhmä ovat kokouksissaan selvittäneet Ylikylän monitoimitalohankkeen yhteydessä prosenttiperiaatetta taidehankintaan. Prosenttiperiaate tarkoittaa periaatteellista päätöstä käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta julkisen taiteen hankkimiseen. Taidehankintaa suunnittelemaan nimettiin työryhmä, johon kutsuttiin taidemuseon johtaja Hilkka Liikkanen, kulttuurituottaja Matti Selin ja arkkitehti Hannu Kankaanpää.

Työryhmä esittää valotaideteoksen hankkimista osaksi Ylikylän monitoimitalon julkisivua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy valotaideteoksen hankinnan osaksi Ylikylän monitoimitalon julkisivua työryhmän esityksen mukaisesti.

Timo Tolonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi