Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.

- Tilaliikelaitoksen tilannekatsaus

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.