Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Aluehallintoviraston päätökset LAAVI/108/2019 ja LAAVI109/2019

ROIDno-2019-3350

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin työntekijä on tehnyt kunnalliskantelun Lapin aluehallintovirastolle tilaliikelaitoksen johtajan 11.6.2018 tekemän viranhaltijapäätöksen johdosta, jolla työntekijän työhönottopaikkaa on muutettu. Kantelijan mukaan asiassa on laiminlyöty hallintolain 34 §:n mukainen kuulemisvelvollisuus.

AVI on pyytänyt kaupunginhallitukselta selvitystä asiaan, joka on annettu 17.5.2019. Kantelija on antanut kaupunginhallituksen selvityksestä vastineen AVIlle 6.6.2019.

AVI on antanut asiassa päätöksen 30.9.2019 (LAAVI/108/2019).

Päätöksessä AVI toteaa, että asiassa ei voida erottaa toisistaan varsinaista työoikeudellista toimenpidettä ja siitä päättämistä, vaan ne ovat tapahtuneet samalla. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että asia ei ole kuulunut hallinto-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän piiriin, on asiassa aluehallintoviraston käsityksen mukaan ollut kyse vain työsopimuslain mukaisesta asiasta. Kyse ei ole ollut sitä edeltävästä hallinnollisesta päätöksenteosta, eikä hallintolaki näin ollen ole tullut sovellettavaksi. Tämän vuoksi myöskään hallintolain 34 §:n soveltaminen ei tule kyseeseen. Kun kyse on ollut työoikeudellisesta menettelystä, kuuluu asia viime kädessä ratkaistavaksi ensisijaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä tuomioistuimessa.

AVI on päätöksensä lopputuloksena päätynyt siihen, ettei asiassa ole tullut ilmi sellaista lainvastaisuutta, joka antaisi aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asian käsittely aluehallintovirastossa on päättynyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen LAAVI/108/2019 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin työntekijä on tehnyt kunnalliskantelun Lapin aluehallintovirastolle tilaliikelaitoksen johtajan 6.6.2018 tekemän viranhaltijapäätöksen johdosta, jolla työntekijän työhönottopaikkaa on muutettu. Kantelijan mukaan asiassa on laiminlyöty hallintolain 34 §:n mukainen kuulemisvelvollisuus.

AVI on pyytänyt kaupunginhallitukselta selvitystä asiaan, joka on annettu 17.5.2019. Kantelija on antanut kaupunginhallituksen selvityksestä vastineen AVIlle 6.6.2019.

AVI on antanut asiassa päätöksen 3.10.2019 (LAAVI/109/2019).

Päätöksessä AVI toteaa, että asiassa ei voida erottaa toisistaan varsinaista työoikeudellista toimenpidettä ja siitä päättämistä, vaan ne ovat tapahtuneet samalla. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että asia ei ole kuulunut hallinto-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän piiriin, on asiassa aluehallintoviraston käsityksen mukaan ollut kyse vain työsopimuslain mukaisesta asiasta. Kyse ei ole ollut sitä edeltävästä hallinnollisesta päätöksenteosta, eikä hallintolaki näin ollen ole tullut sovellettavaksi. Tämän vuoksi myöskään hallintolain 34 §:n soveltaminen ei tule kyseeseen. Kun kyse on ollut työoikeudellisesta menettelystä, kuuluu asia viime kädessä ratkaistavaksi ensisijaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä tuomioistuimessa.

AVI on päätöksensä lopputuloksena päätynyt siihen, ettei asiassa ole tullut ilmi sellaista lainvastaisuutta, joka antaisi aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asian käsittely aluehallintovirastossa on päättynyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen LAAVI 109/2019 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saapuneet Lapin aluehallintoviraston päätökset.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Lapin aluehallintoviraston päätökset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.