Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset

Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 81 Teknisen dokumentoinnin asiantuntijapalveluiden hankinta, 19.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 83 Sähköteknisen asiantuntijan Juha Juujärven työsuhteen irtisanominen, 29.11.2019
§ 84 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt , 29.11.2019
§ 85 Talotekniikan asiantuntijan työaika, 02.12.2019
§ 86 Suunnitteluasiantuntija Sirpa Lithoviuksen työsuhteen irtisanominen, 09.12.2019
 

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 88 Siivouspalveluesimiesten tehtäväjärjestelyt 1.1.2020 alkaen, 29.11.2019
§ 90 Tilaajan edustajan nimeäminen investointihankkeisiin, 03.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Maarit Simoska, maarit.simoska@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää,​ ettei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.