Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

- kaupungin talousinfoa
- rakenteellisia muutoksia tilaliikelaitos ja ruoka- ja puhtauspalvelut kaupunginhallituksen alle
- väistötila-asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi