Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset

Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 22 Nivavaaran koulun vesikaton peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 18.03.2019
§ 23 Napapiirin yläasteen väistötilat - lisäelementtien hankinta, 20.03.2019
§ 24 Ounasvaaran peruskoulun 1-osan ilmanvaihdon perusparannus, sähköurakka, 26.03.2019
§ 25 Pöykkölän päiväkodin haitta-ainekartoitus, 27.03.2019
§ 26 Puutarhanhoitotyöt  -tarjouskilpailun keskeyttäminen, 29.03.2019
Muu päätös:
§ 27 Kiinteistö Oy Liisankummun osakkeiden 1-5 myyynti, 10.04.2019
§ 28 Kiinteistö Oy Hallankaikko osakkeiden C 4.1. - C 4.52. myynti, 10.04.2019
§ 29 Kiinteistö Oy Hallankaikko osakkeiden C 3.1. - C 3.52. myynti, 10.04.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Ruokapalvelun nimikemuutokset 1.1.2019 lukien, 14.03.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Maarit Simoska, maarit.simoska@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää,​ ettei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan ja puheenjohtaja Maarit Simoskan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi