Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.

- Yt-menettely on päättynyt
- Organisaatiomuutos - johtokunnan lausunto 27.9.2019 mennessä

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi