Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

ROIDno-2019-207

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 65 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi