Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan viranhaltijapäätös

Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 73 Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon hankinta, 30.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan viranhaltijapäätöksen ja päättää,​ ettei käytä otto-​oikeutta edellä olevaan päätökseen.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa,​ että päätös ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi