Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kaupungintalon tarveselvitys 2019 / Museoviraston lausunto

ROIDno-2019-1077

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Museoviraston lausunto / 11.6.2019, Rovaniemen kaupungintalon korjaamisen tarveselvitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee Museoviraston lausunnon tiedoksi.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Museoviraston lausunnon.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi