Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

ROIDno-2019-207

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 65 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.