Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Työohjelma vuodelle 2019 / Päivitys

ROIDno-2018-3737

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitos on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa käyttötalouden ja investointien Tilaliikelaitoksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2019 hyväksymän talousarvion puitteisiin. Hallintosäännön mukaisesti Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy vuosittain Tilaliikelaitoksen työohjelmat. Rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelee työohjelmat kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 Tilaliikelaitoksen investoinnit -kohdassa varattu määrärahaa 6,37 miljoonaa euroa (netto) ja taloussuunnitelmassa vuosille 2020-2021 määrärahaa on varattu 5,5 miljoonaa euroa (netto) vuosittain. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.12.2018 § 103 Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019. 

Tilaliikelaitos on neuvotellut Lappia-talolla vuokralla olevan YLE:n toimitilojen tilamuutoksista ja samassa yhteydessä tarvittavista korjaustoimenpiteistä. YLE:n tiloihin on tehty laajemmat korjaustoimenpiteet vuonna 1995. Lappia-talon peruskorjauksen yhteydessä 2013-2015 YLE:n tiloja ei peruskorjattu. YLE on selvittänyt vaihtoehtoisia toimitiloja Rovaniemellä ja on päätynyt ratkaisuun, jossa se voisi sitoutua vuokraamaan tilat pitkällä vuokrasopimuksella (esimerkiksi 10 vuotta). YLE:n tarkoituksena on korjastoimenpiteiden yhteydessä tiivistää toimintansa nykyisten tilojen 2. kerrokseen ja samalla 1. kerroksen tilat vapautuisivat muuhun käyttöön. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että syksyn 2019 aikana laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja varsinaiset korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana. YLE siirtää toimintansa korjaustoimenpiteiden ajaksi väliaikaisiin tiloihin. Korjaustoimenpiteistä aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat arviolta 800.000,00 euroa.

Tilaliikelaitos esittää Liikelaitoksen johtokunnalle, että vuoden 2019 työohjelmiin varataan hankkeen toteutuksen suunnitteluun 50.000,00 euroa. Vuoden 2020 työohjelmiin varataan hankkeen toteutukseen 750.000,00 euroa, jolloin vuoden 2020 Tialiikelaitoksen investoinnit -kohdan määräraha nousee 6,25 miljoonaan euroon (netto). Ennen hankkeen toteutuksen suunnittelun käynnistymistä laaditaan esivuokrasopimus Tilaliikelaitoksen ja YLE:n välille. Mikäli kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviossa vuodelle 2019 varattu Tilaliikelaitoksen investoinnit kohdassa varattu määräraha 6,37 miljoonaa euroa (netto) ei riitä, Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta päättää lisätäTilaliikelaitoksen työohjelmiin vuodelle 2019 Lappia-talon YLE:n tilojen korjaushankkeen edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Tilaliikelaitos, Kaupunginhallitus