Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset

Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 49 Uuden kylmähuoneen hankinta Keltakankaan keittiöön, 13.06.2019
§ 50 Rakennusten kiinteistöomaisuuden analysointiin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta, 13.06.2019
§ 51 Kirjaston 3D-mallinnuksen hankinta, 13.06.2019
§ 53 Kiinteistöjen talvikunnossapitosopimus - option käyttäminen talvikunnossapitokaudelle 2019-2020
§ 54 Sähkönhankintapalveluiden hankinta - option käyttäminen
§ 55 Napapiirin päiväkodin vesikatteen uusiminen
§ 56 Kaupungintalon putkistojen kuntotutkimus
Henkilöstöpäätös:
§ 52 Hallinnollisen isännöitsijän sijaisuusjärjestelyt, 13.06.2019
Tilanvuokrauspäätös:
§ 47 Väliaikaisten tilojen vuokraaminen päivähoidolle, 17.05.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 50 Hankintapäätös koskien Rovaniemen kaupungin Siivouspalvelutöiden hankintaa , 21.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 49 Henkilökohtaiset lisät 1.1.2019 / Ruoka- ja puhtauspalvelut, 17.05.2019
§ 54 Keittiöpäällikön vuorotteluvapaa / tehtäväjärjestelyt / Männistö, 11.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Maarit Simoska, maarit.simoska@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää,​ ettei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan ja puheenjohtaja Maarit Simoskan esityksen.