Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

- Tilinpäätös 2019
- Budjettiprosessia 2020 on aikaistettu
- Uutta organisaatiomuutosta valmistellaan
- Väistötilat

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi