Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset

Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 30 Pääkirjaston korjaustyöt -tarjouskilpailun keskeyttäminen, 15.04.2019
§ 32 Pienien maanrakennuskonetyöpalveluiden hankinta, 18.04.2019
§ 33 Keittiölaitteiden hankinta Kairatien Monitoimikeittiöön, 18.04.2019
§ 34 Syväsenvaaran päiväkodin purku ja elementtipäiväkodin perustus- ja LVIS-työt, 18.04.2019
§ 35 Siirtokelpoisen päiväkodin maanrakennus- ja LVIS-töiden tarjouskilpailun keskeyttäminen, 18.04.2019
§ 37 Rikkoutuneen astianpesukoneen uusiminen , 30.04.2019
§ 38 Hirvaan päiväkoti - tilaelementin siirron hankinta, 30.04.2019
§ 41 Korkalovaaran koulun korjaustyöt 2019, urakoitsijan valinta, 07.05.2019
§ 44 Puitesopimus putkitöistä - option käyttäminen, 14.05.2019
§ 45 Ylikylän päiväkotien purku-urakka, urakoitsijan valinta, 14.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Hallinnollisen isännöitsijän sijaisuusjärjestelyt, 15.04.2019
Tilanvuokrauspäätös:
§ 39 Tilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön , 30.04.2019
§ 40 Tilojen vuokraaminen asukastuvalle ja järjestöille, 30.04.2019
§ 42 Väliaikaisten tilojen vuokraaminen nuorisopalveluille, 09.05.2019
§ 43 Tilojen vuokraaminen ohjaamolle ja työllisyyspalveluille, 13.05.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 48 Irtisanoutuminen siivoojan toimesta vakanssinro 47400079, 15.05.2019
§ 50 Hankintapäätös koskien Rovaniemen kaupungin Siivouspalvelutöiden hankintaa, 21.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Maarit Simoska, maarit.simoska@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää,​ ettei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan ja puheenjohtaja Maarit Simoskan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi