Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Nina Teräs. Seuraavana vuorossa on Leena Jääskeläinen.

Liikelaitoksen johtokunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan perjantaina 27.9.2019 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Nina Teräksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi