Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Miikka Keränen.

Liikelaitoksen johtokunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan perjantaina 29.11.2019 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Ari Rantalan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.