Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus toteaa kokouksen toimintasäännön 16 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi