Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut asiat

Perustelut

Katsaus ajankohtaisista asioista:

-  Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoi kaupunginhallituksen ja lautakuntien työskentelystä, sekä kutsui nuorisohallituksen yhteiseen tapaamiseen kaupunginhallituksen kanssa
- Eurovaalikampanja 4.5.2019, nuorisovaltuusto osallistuu, perustetaan työryhmä
- Rovaniemi-viikko, kulttuurituottaja Roosa Nevala
- Tour Fair seminaari kokoontumispaikaksi ehdotetaan Rovaniemeä marraskuussa 2019 
- Yhteinen kokous kh:n kanssa
- Korkalovaaran kehittäminen
- Veteraanipäivä 27.4.
- Pääsiäispuutempaus
- Valtuustoaloite: ylioppilaskirjoitukset väistötiloissa 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi