Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisovaltuuston harrastetuet 2019

ROIDno-2017-1406

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston hyväksymien avustusjakoperusteiden mukaisesti  nuorten harrastetukea myönnetään vuonna 2019 ensisijaisesti hakuvuonna 13-​17-​vuotta täyttäville sekä omaehtoisesti harrastustoimintaa järjestäville nuorten toimintaryhmille ja toissijaisesti 18-​20-​vuotta täyttäville nuorille. Samaan harrastukseen saadut tuet muilta kaupungin hallintokunnilta ovat este tuen saamiselle. Tukea myönnetään esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviin kursseihin,​ osallistumimaksuihin sekä materiaalihankintoihin. Tuki julistettiin haettavaksi Uusi Rovaniemi -paikallislehdessä,​ Rovaniemen kaupungin www-​sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla 28.2.2019 klo 16.00 mennessä, avustusjakoperusteiden mukaisesti. Tuki tuli hakea sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.rovaniemi.fi/nuorisovaltuusto.

Tuen jakamisesta päättää kaupunginhallitus nuorisohallituksen esityksestä. Harrastetuki myönnetään etukäteen ja maksetaan toimitettujen kuluvan vuoden kuitteja/tositteita vastaan.

Harrastetukihakemuksia saapui 172 kappaletta,​ joista ensisijaisia hakijoita oli 155 kappaletta ja joista 2 oli nuorten harrasteryhmän hakemusta. Yksi hakemus saapui myöhässä ja loput hakemukset olivat toissijaisesti tuettavia. Jaettavan harrastetuen summa on 7850 euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle harrastetukien jakamista esityksen mukaisesti.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Aatu Haukipuro ja Aapo Honkala (Hallintolaki 28 § kohta 1)

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi