Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovaltuuston puheenjohtajan edustustehtävät

ROIDno-2017-1082

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaa on pyydetty jo vuonna 2019 useisiin edustustehtäviin. Avataan joitain edustustehtäviä ja sitä, mitä edustustehtävien hoitaminen tarkoittaa ja edellyttää puheenjohtajistolta. 

 

1.  nuorten kesätyöpaikkojen arvonta

2. eduskuntavaalipodcast, Lapin Kansa

3.  BRYC - Barents Regional Youth Council

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus käy keskustelun puheenjohtajan sekä puheenjohtajiston edustustehtävistä ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Nuorisohalllitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi