Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Nuorisovaltuuston työryhmien terveiset

ROIDno-2017-1068

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston työryhmät ovat kokoontuneet kevään aikana ja organisoineet omaa toimintaansa. Työryhmien jäsenet kertovat kokouksessa esille nostamistaan asioista ja niiden eteenpäin viemisestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus merkitsee tiedoksi työryhmien terveiset.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi