Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Nuorisovaltuutettujen lautakuntatyöskentely

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisohallitus koostuu lautakuntiin, vammaisneuvostoon sekä lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään nimetyistä nuorisovaltuuston edustajista sekä puheenjohtajistosta. Käydään kokouksessa läpi keskeisiä lautakuntatyöskentelyyn ja kokoustekniikkaan liittyviä asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee lautakunnissa- ja työryhmissä työskennelleiden edustajiensa kokemuksia ja käy läpi kokousteknisiä asioita liittyen lautakuntatyöskentelyyn.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi