Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oppilaskuntaseminaari 25.3.2019

ROIDno-2017-1082

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppilaskuntaseminaari järjestettiin 25.3 klo 9.00-13.30 Korkalovaaran peruskoululla. Seminaarin ohjelma oli seuraava:

klo 9.00 alkaa avaussanoilla
klo 9.30 yhteisiä pelejä
klo 10.30 oppilaskuntien esittelyt (5min/esittely)
klo 11.00 ruokailu
klo 11.20 ilmastolupaukset
klo 12.00 oppilaskunnat kokoontuvat omien kanssa ja päättävät yhteisen lupauksen
klo 12.20 lupausten läpikäynti
klo 12.40 tarjoilua
klo 13.10 video
klo 13.20 lopetussanat
klo 13.30 loppuu

Nuorisovaltuuston jäsenistä osa osallistui seminaariin omien koulujensa edustajina, mutta tarkoituksena oli pohtia myös nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien välilistä yhteistyötä teemalla: Kuinka yhteistyötä voidaan parantaa ja miten se parhaiten toteutetaan? Keskustellaan yhteistyötä oppilaskuntien kanssa ja päätetään kehittämisen suunnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus käy keskustelun oppilaskuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja päättää yhteistyön kehittämisen suunnasta.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oppilaskuntien ohjaavat opettajat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi