Nuorisohallitus, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Nuorisohallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.4.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Joonas Hannula ja varalle Saika Hasnat.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi