Jätkänkynttilä silta

Nuorisohallitus, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisohallituksen osallistuva budjetointi toteutus 2020

ROIDno-2017-1564

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman 2017-2019 keskeisiä tavoitteita ovat kaikkien osallisuus, ymmärrettävyys, julkisuus ja avoin maakunta. Lähtökohtana on, että kansalaisten luottamuksen saavuttaminen on mahdollista vain, jos hallinnon rakenteet, toiminta, palvelut ja uudistaminen ovat kansalaisille ymmärrettäviä ja osallisuus päätöksenteon valmisteluun, palvelujen suunnitteluun ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen on mahdollista. Avoimen hallinnon edistämisen tulee olla osa kaikkea julkisen hallinnon toimintaa ja uudistustyötä.

Rovaniemi 2025 kaupunkistrategiatyö (Kv 11.12.2017 § 159) perustuu turvallisuuden, inhimillisyyden, luovuuden ja luotettavuuden arvoille. Osallisuuden ja vaikuttamisen kaikille yhteinen tavoite on: "Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu ennakoiden, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti." Käytännön toteuttamisessa painotetaan kaikkien osallisuutta, uusia osallisuuden ja vaikuttamisen tapoja, kokeilutoiminnan edistämistä sekä järjestökumppanuuksien kehittämistä. Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on linjattu ja toteutuu osana hallinnon ja palvelualueiden toimintaa (Kh 27.3.2017 § 159).

Rovaniemen kaupungin avoimen hallinnon keskeiset toimenpiteet  2018-2021:

  1. Avoimen hallinnon koulutukset päättäjille, johdolle ja henkilöstölle: kaikkien osallisuus, tiedon ja päätöksenteon avoimuus sekä selkeä virkakieli
  2. Avoimen hallinnon toteuttaminen: Rovaniemi 2025 strategiaa toteuttavat konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet (mkl. avoindata)
  3. Talousarvioon sisältyvät keskeiset kuntalaisten kuulemiset ja suora osallistuminen (TA-laadintaohje, TA-valmistelu), osavuosikatsaukset sekä tilinpäätöksen toimintakertomusosio
  4. Osallistuvan budjetoinnin pilotit
  • Vaikuttamistoimielinten talousarviot 2019/pilotit: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto
  • Aluelautakuntien tilinpäätöksen 2017 arviointikeskustelu / aluelautakuntien pilotit sekä
  • Talousarvio 2019: hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä valittava pilotti 

Osallistuvan budjetoinnin pilotista siirrytään käytännön toteutukseen ja ajatuksena on yhdessä kulttuuritoimen ja nuorten kanssa ideoida, minkälaisia tapahtumia/tilaisuuksia järjestetään vuoden 2020 aikana. Tässä toteutuksessa nuorisovaltuuston budjetista 1000 euroa varataan tapahtumien/tilaisuuksien järjestämiseen. Tapahtumien ideoinnin/suunnittelun ensimmäinen vaihe toteutetaan nuorisohallituksen kokouksessa. Tapahtumien suunnittelussa tulee huomioida laaja Rovaniemen alue, jotta mahdollisimman moni nuori pääsee tapahtumista osalliseksi. Mukana suunnittelussa on ts. kulttuurituottaja Saija Kestilä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus osallistuu osallistuvan budjetoinnin käytännön toteutukseen ideoimalla tapahtumia/tilaisuuksia vuodelle 2020.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Lisäksi nuorisohallitus päätti perustaa tapahtumatyöryhmän.

Tiedoksi

Kulttuuripalvelut Saija Kestilä, Merja Tervo