Jätkänkynttilä silta

Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 LISÄPYKÄLÄ: Nuorisohallituksen asettaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukainen organisaatiouudistus aiheuttaa muutoksia nuorisohallituksen kokoonpanoon. Muutos on otettu huomioon nuorisovaltuuston toimintasäännössä. 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3. luvun 13 §:n mukaan nuorisovaltuustolla on hallitus, jota kutsutaan nuorisohallitukseksi. Nuorisohallitukseen kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtajisto sekä nuorisovaltuuston edustajat lautakunnista ja muista toimielimistä sekä muista työryhmistä. Nuorisohallituksen puheenjohtajisto on sama kuin nuorisovaltuustossa. Nuorisohallitus kokoontuu kerran kahdessa kuukaudessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto nimeää nuorisohallituksen kokoonpanoon vuodelle 2020 nuorisovaltuuston puheenjohtajiston, lautakunta- ja muut toimielinedustajat sekä muut työryhmäedustajat.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valitut, kh