Jätkänkynttilä silta

Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Nuorisovaltuustoaloite: Julkisten yhteyksien parantaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2019-3842

Perustelut

Nuorisovaltuusto käsittelee aloitteen kokouksessa.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuustoaloite lähetetään teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Nuorisovaltuusto kannattaa sitä, että linjojen kehittämistä jatketaan edelleen. 

Tiedoksi

Tekninen lautakunta