Jätkänkynttilä silta

Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Nuorisovaltuuston talousarvio 2020

ROIDno-2017-1082

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston budjettiin on lisätty kustannuksia lapsiystävällinen kunta koordinaation toteuttamiseen, nuorisovaltuuston edustustehtäviin sekä toiminnan muuhun kehittämiseen. Tuloja on merkitty nuorisovaltuuston eduskuntareissun mukaisesti arviona 3200 euroa, joka koostuu siis osallistujien omavastuuosuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelun talousarviosta 2020 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.