Banneri

Nuorisovaltuusto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Nuorisovaltuuston pelin toteutus

ROIDno-2017-1068

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston pelinkehitystyöryhmä on kokoontunut tammikuun jälkeen ja työstänyt eteenpäin nuorisovaltuuston ideaa  pelistä, jonka teemana on nuorten vaikuttaminen. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla työryhmä keskittyi ideoimaan peliä, sen keskeistä deaa ja sitä, kuinka pelin tulisi toimia. Toisessa kokoontumisessa oli mukana myös Lapin AMK:n pelitoiminnan kehittäjiiä sekä opettaja Petri Hannula, joiden avulla suunnitelmaa vietiin eteenpäin. Pelinkehitystyöryhmä halusi myös arvioida kustannuksia, missä tehtävässä ammatiikorkeakoulun edustajat auttoivat.

Pelinkehitystyöryhmä keskusteli alustavasti jo pelin toteutuksesta ja päätti ehdottaa sen toteuttamista opiskelijatyönä. Näin saadaan kustannukset hallittaviksi ja pelin kehitys on mahdollista prosessin aikanan eli voidaan kokeilla ja muuttaa suuntaa tarpeen vaatiessa. Ensimmäinen pelin kehittämistoimeksianto toteutetaan kesällä, toukokuun lopulla tulee olla ns. toimeksianto Lapin AMK:lla, jotta kesäopinnoissa voidaan projekti ottaa haltuun. Tämän lisäksi pelinkehitys jatkuu normaaliopinnoissa syyslukukauden alkaessa, jolloin ensimmäistä versiota voidaan jatkotyöstää ja muokata tarpeen vaatiessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy pelinkehityöstyöryhmän ehdotuksen tuottaa peli opiskelijatyönä nuorisovaltuuston budjetin puitteissa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin AMK Petri Hannula