Banneri

Nuorisovaltuusto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Nuorisovaltuustovaalien 2020 koulukohtaiset kiintiöt

ROIDno-2018-1076

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja uusi nuorisovaltuusto tulee valita toimintasäännön mukaisesti (5 §) loka-joulukuun 2020 aikana. Paikat jakautuvat koulukohtaisiin kiintiöihin ja koulut muodostavat vaalipiirit. Yläkoulujen kiintiö on 25 edustajaa, lukioiden kiintiö on 5 edustajaa, Lapin koulutuskeskus Redun Rovaniemen toimipisteiden kiintiö on 3 edustajaa, Lapin urheiluopiston kiintiö 1 edustaja ja Ammattiopisto Luovin Rovaniemen toimipisteen kiintiö 1 edustaja. Lisäksi vaaleihin osallistuneista nuorista valitaan 15 yleisvarajäsentä nuorisovaltuustoon.

Mikäli kaikista kouluista/oppilaitoksista ei saada edustusta nuorisovaltuustoon, jaetaan paikat tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti muille kouluille. Tasapuolisuusperiaatteessa otetaan huomioon Rovaniemen alue, koulujen koko sekä jo olemassa olevat edustuspaikat.

Nuorisovaltuustotoimintaan, nuorten osallisuuden edistämiseen ja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen nimetään jokaisesta koulusta ja oppilaitoksesta ohjaava opettaja. Opettaja on mukana järjestämässä paikallisia nuorisovaltuustovaaleja ja tiedottamassa niistä. Koulut työstävät ehdokasasettelut listoineen. Nuorisovaltuustovaaleissa vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13-21 -vuotta täyttävät Rovaniemellä asuvat sekä kouluissa ja oppilaitoksissa olevat nuoret. Nuori, joka ei ole vaalien aikaan kirjoilla missään koulussa, voi asettua ehdokkaaksi edellisessä koulussaan ja käydä siellä myös äänestämässä.

Vaaleilla valitaan 35 nuorisovaltuutettua seuraavilla koulujen oppilasmääriin ja nuorisovaltuustomallissa painotettuihin periaatteisiin pohjautuvilla edustuksilla:

Yläkoulut:
Napapiirin yläaste, 3 edustajaa
Korkalovaaran peruskoulu, 3 edustajaa
Rantavitikan peruskoulu, 3 edustajaa
Ounasjoen peruskoulu, 2 edustajaa
Lapin yliopiston harjoittelukoulu, 2 edustajaa
Muurolan peruskoulu, 2 edustajaa
Ounasvaaran peruskoulu, 2 edustajaa
Ounasrinteen peruskoulu, 2 edustajaa
Steinerkoulu, 2 edustajaa
Ylikylän koulu, 2 edustajaa (kokoonpanon täydennys 2021 syksyllä)
Yläkemijoen koulu, 2 edustajaa

Lukiot ja toinen aste:
Lyseonpuiston lukio, 2 edustajaa
Ounasvaaran lukio, 3 edustajaa
Lapin koulutuskeskus Redu, Rovaniemen toimipisteet:
Jokiväylän toimipiste, 1 edustaja
Jänkätien toimipiste, 1 edustaja
Porokadun toimipiste, 1 edustaja
Lapin urheiluopisto, 1 edustaja
Ammattiopisto Luovi, 1 edustaja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto päättää nuorisovaltuuston koulukohtaiset kiintiöt esityksen mukaisesti.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulujen ja oppilaitosten rehtorit, ohjaavat opettajat