Nuorisovaltuusto, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

Esitellään kokouksessa muut asiat:

- Kysymyksiä lakimiehelle, työpajoissa valmisteltiin ennakkokysymyksiä lakimiehelle nuorisohallituksen kokoukseen
- Nuorisopalveluiden kesätoiminta
- Syksyn Lapin Nuorisofoorumi Inarissa 25. - 27.10.
- Lastenkulttuuripäivä 15.5.
- Tutustutaan Eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto piti lounastauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.48. - 11.33.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi