Nuorisovaltuusto, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Nuorisobarometri 2018

ROIDno-2017-1405

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomessa on tehty Nuorisobarometriä jo vuodesta 1994 alkaen. Nuorisobarometrin avulla mitataan Suomessa asuvien nuorten arvoja, hyvinvointia ja arjen kulkua. Vuonna 2018 nuorisobarometri pureutui teemaan politiikka ja vaikuttaminen Euroopassa. Barometri perustuu 1901 puhelinhaastatteluun ja siinä selvitetään myös nuorten asenteita maahanmuuttoon, Suomen asemaan Euroopan unionissa, luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin sekä tulevaisuusodotuksia.

Tiivistelmä Nuorisobarometrin sisällöstä:

"Nuorisobarometrin mukaan 61 prosenttia nuorista on kiinnostunut politiikasta. Poliittiseen toimintaan on viimeisen vuoden aikana osallistunut 15 prosenttia, ja yhteiskuntaan on muuten vaikuttanut 45 prosenttia. 18.-29-vuotiaiden politiikkakiinnostus on lisääntynyt 1990-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin saakka,  ja pienen notkahduksen jälkeen se kääntyi jälleen kasvuun, joka näyttää nyt tasaantuneen. 

Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina nuoret pitävät vaaleissa ehdolle asettumista, äänestämistä ja aktiivisesti järjestössä tai nuorisovaltuustossa toimimista. Ostopäätöksillä vaikuttamista tehokkaana pitävien osuus on kasvanut vuoden 2013 alle kolmanneksesta 57 prosenttiin. Eniten nuoret ovat osallistuneet äänestämällä, ostopäätöksillä ja poliittisista asioista keskustelemalla. Ostopäätöksillä vaikuttaneiden osuus on noussut huomattavasti. 

Nuorista 66 prosenttia kokee Euroopan unionin jäsenyyden olleen Suomelle hyödyllinen. Vuodesta 2007 osuus on kasvanut 18 prosenttiyksikköä ja on nyt korkeimmalla tasolla Nuorisobarometrin historiassa. Vapaa liikkuvuus Euroopassa nähdään tärkeäksi. Vastaajista 97 prosenttia pitää tärkeänä, että ihmiset voivat matkustaa ja tutustua toisiin kulttuureihin. Toisaalta 22 prosenttia olisi valmis laittamaan rajat kiinni. Pääsääntöisesti suomalaiset nuoret suhtautuvat monikulttuurisuuteen positiivisesti.

Nuorisobarometri esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee nuorisobarometrin tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi