Nuorisovaltuusto, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Nuorisovaltuustoaloite: Oppilas-/opiskelijaedustajat Rovaniemen oppilaitosten työryhmiin

ROIDno-2018-3449

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

“Rovaniemen kaupungin oppilaitosten sisäisissä työryhmissä ei tällä hetkellä ole riittävää oppilasedustusta. Oppilasedustajan tulee ajaa oppilaiden asioita työryhmissä sekä antaa oppilaan näkökulmasta mielipiteitä koulun asioihin liittyviin ratkaisuihin.

On huolestuttavaa, että useassa Rovaniemen oppilaitosten eri työryhmissä ei ole oppilasedustajaa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilaita ei kuulla / oteta huomioon tarpeeksi oppilaitokseen liittyvissä ratkaisuissa. Oppilasedustaja tulisi nimetä esimerkiksi oppilas/opiskelijakunnan hallituksesta muun muassa hyvinvointityöryhmään, vanhempaintoimikuntaan, ruokalatoimikuntaan sekä koulun johtoryhmään. Oppilas olisi kokouksissa/palavereissa aina kun työryhmä kokoontuu, eikä vain silloin kun työryhmässä käsitellään juuri oppilaisiin liittyviä asioita. Mikäli kokouksessa olisi salaisia asioita, oppilas voisi odottaa sen ajan ulkopuolella, kun asiaa käsitellään. Näin taattaisiin se, että oppilaiden mielipiteet huomioitaisiin ja saataisiin oppilaille hyvät kokemukset vaikuttamisesta.

Oppilasedustaja työryhmiin tulisi valita yläkouluilta sekä toisen asteen oppilaitoksista. Kun työryhmissä on oppilasedustaja, taataan se että kaikkia kuultaisiin oppilaitokseen liittyvissä ratkaisuissa tasapuolisesti."

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto päättää lähettää yllä olevan aloitteen työstettäväksi erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaholle.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anne Luiro, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Aloitteen työstämistä jatketaan kokouksessa yhdessä erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäahon kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto työstää aloitetta eteenpäin kokouksessa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Erityisopetuksen koordinaattori, rehtorit

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi