Nuorisovaltuusto, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.5.2019.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aatu Haukipuro ja varalle Henriikka Heikinoja.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi