Nuorisovaltuusto, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloite mahdollisuus suorittaa ylioppilaskirjoitukset väistötiloissa

ROIDno-2019-991

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sara Tuisku ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä lukioissa on sisäilmaongelmia. Sisäilmaoireista kärsivien oppilaiden on vaikea suoriutua ylioppilaskirjoituksista tiloissa, joissa oireilevat. Nämä ongelmat voivat vaikuttaa nuoren koko loppuelämään. Jokaisella lukion oppilaalla tulisi olla mahdollisuus suorittaa lukion opinnot terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Tällä hetkellä tilanne asettaa oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan. Rovaniemellä tulisi olla mahdollisuus suorittaa ylioppilaskirjoitukset väistötiloissa, silloin kun sisäilmasta kärsivä oppilas ei pysty suoriutumaan kirjoituksista oman koulunsa tiloissa. Esitän että Rovaniemellä otetaan huomioon sisäilmaoireista kärsivät oppilaat, ja syksystä 2019 lähtien kirjoittaville oppilaille järjestetään väistötilat."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen Tilaliikelaitoksen johtajan ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto pitää aloitetta hyvänä ja kannattaa ratkaisun nopeaa käyttöönottoa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, tilaliikelaitoksen johtaja, sivistyspalveluiden toimialajohtaja

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi